Video Category

← All Categories

Parent Teacher Activity Time | Teachable Moments sa Tahanan: Science at Math | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Teachable Moments [...]
5 views
Parent Teacher Activity Time | Pagdisenyo at Pagbibigay ng Formative Assessment | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Pagdisenyo at [...]
8 views
Parent Teacher Activity Time | Mga Lokal at Katutubong Kagamitan sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ano ang tahasang [...]
7 views
Parent-Teacher Activity Time | Ano ang tahasang pagtuturo at paano ito ginagawa? | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ano ang [...]
8 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
17 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
10 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
22 views
Parent Teacher Activity Time | Halina’t Magbasa! Pagtuturo ng Panimulang Pagbabasa | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Halina't Magbasa! [...]
22 views
Parent Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 1 Parent Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Epektibong [...]
25 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
15 views
Parent-Teacher Activity Time | Ang Pagiging Katuwang sa Pagbabasa sa Elementarya | Bayan E-Skwela
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
34 views
Parent-Teacher Activity Time | Edukasyon sa Bagong Normal: Ano-Ano ang mga dapat asahan? | Bayan E-Skwela
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 1 | Week 6 Third Quarter | Week 5 Parent-Teacher [...]
33 views

Page 1 of 2