Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
PTA Knowledge Channel Foundation Inc.

Video Category

← All Categories

Parent-Teacher Activity Time | Mga Lokal at Katutubong Kagamitan sa Pagtuturo | Bayan E-Skwela
Posted on November 4, 2021
First Quarter | Week 8 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Mga Lokal at [...]
42 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento | Bayan E-Skwela
Posted on November 4, 2021
First Quarter | Week 8 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela Topic: Epektibong [...]
32 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento (with storytelling demos) | Bayan E-skwela
Posted on June 3, 2021
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 3 | Week 8 Fourth Quarter | Week 3  Parent-Teacher [...]
86 views
PTA | Bayan E-skwela
Posted on June 3, 2021
Fourth Quarter | Week 3 PTA | Bayan E-skwela Topic: Learning Competency:
74 views
Parent-Teacher Activity Time | Paglikha ng mga Espasyong ligtas sa Pagkatuto | Bayan E-skwela
Posted on May 28, 2021
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
20 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagbibigay ng Suportang Psychosocial | Bayan E-skwela
Posted on May 28, 2021
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 | Week 5 Parent-Teacher [...]
15 views
Parent-Teacher Activity Time | Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
Posted on May 27, 2021
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity [...]
25 views
Parent-Teacher Activity Time |  Ano ang tahasang pagtuturo at paano ito ginagawa? | Bayan E-skwela
Posted on May 26, 2021
Fourth Quarter | Week 5 Parent - Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ano ang tahasang [...]
28 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-skwela
Posted on May 26, 2021
Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic : Paano gumawa ng [...]
20 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
Posted on May 26, 2021
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
21 views
 Parent-Teacher Activity Time | Mga mag-aaral na may kapansanan: Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-skwela
Posted on May 19, 2021
Fourth Quarter | Week 4  Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Mga mag-aaral na [...]
35 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-skwela
Posted on May 19, 2021
First Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
11 views

Page 1 of 3