Video Category

← Back to Categories

Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 1)
Numberbender Ang video lesson na ito sa algebra ay nagpapakita kung paano magsagot ng mga [...]
1 views
Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 2)
Numberbender Ang video lesson na ito sa algebra ay nagpapakita kung paano magsagot ng mga [...]
1 views
Geometric Sequence in Filipino
Numberbender Aralin tungkol sa pag-evaluate at pag-solve ng mga problema gamit ang geometric [...]
0 views
Evaluating Arithmetic Sequence in Filipino
Numberbender Aralin tungkol sa pag-evaluate at pag-solve ng mga arithmetic sequence. Ang [...]
0 views
Dividing Polynomials Using Long Division and Synthetic Division in Filipino
Numberbender Ang practice lesson na ito ay nagpapakita ng pagdivide ng polynomial gamit ang [...]
0 views
Lesson on Factor Root Theorem at Remainder Theorem in Solving Polynomial Functions 
Numberbender Ang lesson na ito ay nagpapakita kung paano kuhain ang roots or solutions ng [...]
0 views
Practice Exercises sa Paggamit ng Remainder Theorem at Factor Root Theorem
Numberbender Ang video na ito ay nagpapakita kung paano sagutan ang ilang mga math problems sa [...]
0 views
Lesson sa Iba’t-ibang Pamamaraan ng Factoring ng Polynomials
Numberbender Ang video na ito ay nagpapakita ng ibat ibang uri ng factoring technique na [...]
0 views
WordPress Image Lightbox