Video Category

← Back to Categories

Kindergarten | Nakikilala Ang Mga Pangunahing Emosyon | Mga Kuwento ni Kuya Jun
First Quarter | Week 3 Kindergarten | Mga Kuwento ni Kuya Jun Topic: Nakikilala ang mga [...]
6 views
Kindergarten | Basic Needs and Way To Take Care of the Body | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Sino at Ano ang Pilipino Learning Competency: [...]
110 views
Kindergarten | Si Monica Dalos Dalos | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 3  Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Si Monica Dalos Dalos Learning [...]
48 views
Kindergarten | Identify the Letter, Number, or Word | ATBP
First Quarter | Week 3 Kindergarten | ATBP Topic: Identify the Letter, Number, or Word Learning [...]
84 views
Kindergarten | Nakikilala ang Sarili | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 1 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Nakikilala ang Sarili Learning [...]
103 views
Kindergarten | Sorting and Classifying Objects | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten |  Kuwentong Pambata Topic: Sorting and classifying objects [...]
64 views
Kindergarten | Identifying One’s Basic Body Parts | Kuwentong Pambata
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Identifying One’s Basic Body [...]
48 views
Kindergarten | Identify Letters, Numbers, or Words | ATBP
First Quarter | Week 2 Kindergarten | ATBP Topic: Identify letters, number, or words Learning [...]
49 views