Video Category

← 1st Quarter

Grade 9 Science | Earthquakes | Sineskwela
Third Quarter | Week 1 Grade 9 Science | Sineskwela Topic: Earthquakes Learning [...]
5 views
Grade 9 Math | Quadrilateral | K-High Math
Third Quarter | Week 1 Grade 9 Math | K-High Math Topic: Quadrilateral Learning [...]
9 views
Grade 9 Science | Polymers: The Giant Molecules | Constel
Second Quarter | Week 6 Grade 9 Science | Constel Topic: Polymers: The Giant Molecules Learning [...]
5 views
Grade 9 Science | Hydrogen Derivatives | Constel
Second Quarter | Week 6 Grade 9 Science | Constel Topic: Hydrogen Derivatives Learning [...]
3 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
Second Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
3 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
Second Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa [...]
4 views
Grade 9 Science | Hydrocarbons | Constel
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 9 Science | Constel Topic: Hydrocarbons Learning [...]
5 views
Grade 9 Science | Compounds of Carbon, Hydrogen & Oxygen | Constel
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 9 Science | Constel Topic: Compounds of Carbon, Hydrogen [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Ritmo at Metro sa Tula | Pahina
Second Quarter | Week 3  | Week 4 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Ritmo at metro sa tula [...]
7 views
Grade 9 Science | Introduction to ions | Khan Academy
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Science | Khan Academy Topic: Introduction to ions Learning [...]
8 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na [...]
10 views
Grade 9 AP | Sistema ng Bilihan | Ekonomiks
Second Quarter | Week 4 | Week 5 | Week 6 Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 9 AP | [...]
56 views

Page 3 of 13

Sub Categories

Filipino
33 videos
Math
34 videos
English
28 videos
Science
32 videos