Video Category

← 1st Quarter

Grade 9 Science | Introduction to ions | Khan Academy
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Science | Khan Academy Topic: Introduction to ions Learning [...]
5 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na [...]
5 views
Grade 9 AP | Sistema ng Bilihan | Ekonomiks
Second Quarter | Week 4 Grade 9 AP | Ekonomiks Topic: SISTEMA NG BILIHAN Learning Competency: [...]
10 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro [...]
10 views
Grade 9 AP | Pamumuhunan para sa Ekonomiya | Estudyantipid
Second Quarter | Week 7 Grade 9 AP | Estudyantipid Topic:  Pamumuhunan para sa Ekonomiya [...]
12 views
Grade 9 English | Elements of a short story | Gab To Go
Second Quarter | Week 7 Grade 9 English | Gab To Go Topic: Elements of a short story Learning [...]
10 views
Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
14 views
Grade 9 English | Understanding Influences from the Past | Gab To Go
Second Quarter | Week 7 Grade 9 English | Gab To Go Topic: UNDERSTANDING INFLUENCES FROM THE [...]
63 views
Grade 9 Science | Calculating molar mass and number of moles | Khan Academy
Second Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Khan Academy Topic: Calculating molar mass and number [...]
7 views
Grade 9 Science | The mole and Avogadro’s number | Khan Academy
Second Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Khan Academy Topic: The mole and Avogadro's number [...]
11 views
Grade 9 English | Narratives as an Art Form | Gab To Go
Second Quarter | Week 3 | Week 7 Grade 9 English | Gab To Go Topic: Narratives as an Art Form [...]
9 views
Grade 9 Math | SIMPLIFYING Radical Expressions and MULTIPLYING Radicals | Number Bender
Second Quarter | Week 7 Grade 9 Math | Number Bender Topic: SIMPLIFYING Radical Expressions and [...]
10 views
12310

Page 1 of 10

Sub Categories

Filipino
23 videos
Math
27 videos
English
23 videos
Science
22 videos