Video Category

← 1st Quarter

Grade 7 Math | Measures of Central Tendency and Measures of Variation or Dispersion | K-High Math Matters
Fourth Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 7 Math | K-High Math Matters Topic: Measures of Central [...]
19 views
Grade 7 Filipino | Ang Lihim na Kabanata Part 2 | Pahina
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Ang Lihim na Kabanata Part 2 Learning [...]
49 views
Grade 7 Science | Climate and Forests | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 Science | Puno ng Buhay Topic: Climate and Forests Learning [...]
16 views
Grade 7 English | Validating Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 English | Gab To Go Topic: Validating Sources Learning [...]
13 views
Grade 7 Math | Statistics | K-High Math
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Statistics Learning Competency: Poses [...]
18 views
Grade 7 Science | Biofuels | Sineskwela
Fourth Quarter  | Week 1 | Week 2 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Biofuels Learning [...]
6 views
Grade 7 Filipino | Ang Lihim na Kabanata Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Ang Lihim na Kabanata Part 1 Learning [...]
13 views
Grade 7 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng [...]
79 views
Grade 7 Math | Pagagawa ng Histogram at Ogive | Numberbender
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Pagagawa ng Histogram at Ogive [...]
9 views
Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK [...]
22 views
Grade 7 English | Reading you Readings | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: Reading you Readings Learning [...]
6 views
Grade 7 Math | Paggawa ng Frequency Distribution Table | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Paggawa ng Frequency Distribution [...]
14 views

Page 4 of 22

Sub Categories

Filipino
45 videos
Math
40 videos
English
57 videos
Science
54 videos
TLE
TLE
2 videos