Video Category

← 1st Quarter

Grade 7 English | Use phrases, clauses, and sentences appropriately and meaningfully | Epol Apple
Grade 7 Epol Apple | Epol Apple Topic: Use phrases, clauses, and sentences appropriately and [...]
751 views
Grade 7 AP | Mga Yaman ng Bansa | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3  Grade 7 AP | Pamana Topic: Mga Yaman ng Bansa Learning [...]
931 views
Grade 7 | Note details from a story | Karen’s World
First Quarter | Week 2 Grade 7 English | Karen's World Topic: Note details from a story [...]
119 views
Grade 7 Filipino |  Pahina | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 | Week 8 Grade 7 Filipino |  Pahina Topic: Pagbasa sa [...]
197 views
Grade 7 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 7 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
380 views
Grade 7 Filipino | Talambuhay Part 1 | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 7 Third Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Pahina [...]
45 views
Grade 7 Math | Exploring Set Concepts, Set Operations, Venn Diagrams, and Problem Involving Sets | K-High Math
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Exploring Set Concepts, Set [...]
100 views
Grade 7 Filipino | Talambuhay Part 2 | Pahina
First Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 7 Filipino | Pahina [...]
18 views
Grade 7 Science | Scientific Method | K-High Science
First Quarter | Week 1 Grade 7 Science | K-High Science Topic: Scientific Method Learning [...]
249 views
Grade 7 English | Describing a Character | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 7 English | Karen's World Topic: Describing a Character [...]
145 views
Grade 7 Math | Set Operations | K-High Math
First Quarter | Week 1 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Set Operations Learning Competency: [...]
296 views
Grade 7 English | Poetry | Karen’s World
First Quarter | Week 1 Grade 7 English | Karen's World Topic: Poetry Learning Competency: Use [...]
226 views

Page 21 of 22

Sub Categories

Filipino
45 videos
Math
40 videos
English
57 videos
Science
54 videos
TLE
TLE
2 videos