Video Category

← 1st Quarter

Grade 7 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng mga [...]
1 views
Grade 7 Math | Pagagawa ng Histogram at Ogive | Numberbender
Fourth Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Pagagawa ng Histogram at Ogive [...]
2 views
Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK [...]
4 views
Grade 7 English | Reading you Readings | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: Reading you Readings Learning [...]
1 views
Grade 7 Math | Paggawa ng Frequency Distribution Table | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Paggawa ng Frequency Distribution [...]
2 views
Grade 7 Math | Categorical vs Quantitative Data | Numberbender
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 Math | Numberbender Topic: Categorical vs Quantitative Data [...]
4 views
Grade 7 English | Phillipine Coral Reefs | Glimpses
Third Quarter | Week 7 Grade 7 English | Glimpses Topic: Phillipine Coral Reefs Learning [...]
5 views
Grade 7 AP | Unang Yugto ng Imperyalismo | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Yugto ng Imperyalismo [...]
1 views
Grade 7 English | How to Write a Good Paper | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: How to Write a Good Paper Learning [...]
3 views
Grade 7 English | Academic Writing | Scribbr
Fourth Quarter | Week 1 Grade 7 English | Scribbr Topic: 5 Steps of the Academic Writing [...]
13 views
Grade 7 English | Job Interview Tips | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: Job Interview Tips Learning [...]
0 views
Grade 7 English | How to Speak in English | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: How to Speak in English Learning [...]
2 views
12318

Page 1 of 18

Sub Categories

Filipino
37 videos
Math
34 videos
English
48 videos
Science
40 videos
P.E.
0 video
TLE
TLE
2 videos