Video Category

← 1st Quarter

Grade 5 AP | Ang Unang Tao Sa Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 4 Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5  Araling Panlipunan | [...]
2414 views
Grade 5 Science | Materials Around Us | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Materials Around us [...]
686 views
Grade 5 AP | Ang Ating mga Ninuno | Pamana
First Quarter | Week 2 Grade 5 Araling Panlipunan| Pamana Topic: Ang Ating mga Ninuno Learning [...]
1891 views
Grade 5 English | Context Clues | Karen’s World
First Quarter | Week 2 Grade 5 English | Karen's World Topic: Context Clues Learning [...]
426 views
Grade 5 Science | Materials At Home: Plastic | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Materials At Home: "Plastic" [...]
414 views
Grade 5 Math | Divisibility | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Math | MathTinik Topic: Divisibility Learning [...]
1470 views
Grade 5 AP | Ang Pag-aaral Ng Kasaysayan | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Pag-aaral [...]
556 views
Grade 5 English | Describing Oneself | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Describing Oneself Learning [...]
523 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
302 views
Grade 5 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod [...]
490 views
Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
1022 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
957 views
1192021

Page 21 of 21

Sub Categories

Filipino
63 videos
English
47 videos
Math
53 videos
Science
48 videos