Video Category

← 1st Quarter

Grade 5 Filipino | Remembrance Part 2 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
11 views
Grade 5 Filipino | Roman Empire and the Law of Nations; Peace Concept: Justice | Salam
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Salam Topic: Roman Empire and the Law of Nations; [...]
15 views
Grade 5 AP | Ang Pagdating ng Islam | Kasayasayan TV
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasayasayan TV Topic: Ang Pagdating ng Islam Learning [...]
51 views
Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Story Telling Learning Competency: [...]
12 views
Grade 5 Filipino | Remembrance Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
15 views
Grade 5 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
24 views
Grade 5 Science | Climate Change | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 5 Science |  Puno ng Buhay Topic: Climate Change [...]
5 views
Grade 5 AP | Kolonisasyon : Hamon sa Bayan | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon : Hamon sa Bayan [...]
9 views
Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
20 views
Grade 5 Math | Volume of a Rectangular Prism | Mathdali
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Volume of a Rectangular Prism [...]
23 views
Grade 5 Math | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning Competency: [...]
19 views
Grade 5 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Stars and [...]
21 views

Page 2 of 21

Sub Categories

Filipino
63 videos
English
47 videos
Math
53 videos
Science
48 videos