Video Category

← Back to Categories

Grade 5 Science | Electricity and Chemical Change | Constel
First Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Constel Topic: Electricity and Chemical Change [...]
5 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Sanduguan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Sanduguan Learning [...]
8 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Kolonisasyon: Hamon Sa Bayan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic:Kolonisasyon: Hamon Sa [...]
19 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Ang Pananakop Ng Mga Dayuhan | Pamana
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Ang Pananakop Ng Mga Dayuhan [...]
43 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot ng Forms Learning [...]
15 views
Grade 5 Science  | Recycled Art | Art Jam
First Quarter | Week 6 Grade 5 Science | Art Jam Topic: Recycled Art Learning [...]
5 views
Grade 5 Science | Art in Every Form | Art Jam
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 5 Science | Art Jam Topic: Art in Every Form Learning [...]
3 views
Grade 5 Science | Changes | Science Made Easy
First Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Science Made Easy Topic: Changes Learning Competency: [...]
10 views
Grade 5 Filipino | Pagsasaayos ng teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsasaayos ng teksto Learning [...]
24 views
Grade 5 Math	| Division of Fractions: Whole Numbers by Fractions | Solved
First Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Solved Topic: Division of Fractions: Whole Numbers by [...]
25 views
Grade 5 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pareho at Baliktad Learning [...]
21 views
Grade 5 AP | Ang Pagdating ng Islam | Kasayasayan TV
First Quarter | Week 7 Grade 5 AP | Kasayasayan TV Topic: Ang Pagdating ng Islam Learning [...]
22 views
1236

Page 1 of 6

Sub Categories

Filipino
17 videos
English
14 videos
Math
11 videos
Science
10 videos
TLE
TLE
0 videos
P.E.
0 videos