Video Category

← 1st Quarter

Grade 3 Science | Ecosystem, Biodiversity and Habitat | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystem, Biodiversity [...]
0 views
Grade 3 Math | Calendar | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Calendar Learning Competency: [...]
1 views
Grade 3 AP | Mga Magaganda at Makasaysayang Pook sa Pilipinas | Pamana
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Pamana Topic: Mga Magaganda at Makasaysayang Pook sa [...]
3 views
Grade 3 English | Adverbs | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 English | Karen's World Topic: Adverbs Learning [...]
3 views
Grade 3 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
3 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Kilos [...]
2 views
Grade 3 AP |  Innovation | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Innovation Learning [...]
1 views
Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
6 views
Grade 3 AP | Ukit Paete | Sining at Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
8 views
Grade 3 Science | Practical Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
5 views
Grade 3 English | Giving a Title  | Karen’s World
Third Quarter | Week 7 Grade 3 English | Karen’s World Topic: Giving a Title Learning [...]
4 views
Grade 3 Science | Electricity | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
3 views
12326

Page 1 of 26

Sub Categories

Filipino
67 videos
Math
56 videos
English
64 videos
Science
50 videos
Health
0 video
Music
1 video