Video Category

← Back to Categories

Grade 2 English | Polite Expressions | Epol Apple
First Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Polite Expressions Learning [...]
1 views
Grade 2 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
2 views
Grade 2 AP | Pamilya | Pamana
19:23
First Quarter | Week 4 Grade 2 AP | Pamana Topic: Pamilya Learning Competency: Naiuugnay ang [...]
4 views
Grade 2 Math | Basic Addition | MathTinik
First Quarter | Week 4 Grade 2 Math | MathTinik Topic: Basic Addition Learning [...]
3 views
Grade 2 English | People who help us every day | Epol Apple
First Quarter | Week 4 Grade 2 English | Epol Apple Topic: People who help us every day [...]
5 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
37 views
Grade 2 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
27 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
42 views
Grade 2 English | Family Members | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Family Members Learning Competency: [...]
81 views
Grade 2 English | Introducing Others | Epol Apple
First Quarter | Week 2 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Introducing Others Learning [...]
37 views
Grade 2 AP | Sino at Ano Ang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 2 Grade 2 AP| Pamana Topic: Sino at Ano Ang Pilipino Learning Competency: [...]
61 views
Grade 2 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
55 views

Page 1 of 4

Sub Categories

Filipino
13 videos
Math
4 videos
English
12 videos