Video Category

← 1st Quarter

Grade 1 English | Being Polite | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Being Polite Learning [...]
0 views
Grade 1 AP | Work | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 1 AP | Epol Apple Topic: WORK CHARACTERS Learning [...]
3 views
Grade 1 English | Sentence and Phrase | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Sentence and Phrase Learning [...]
3 views
Grade 1 English | Greetings and Leave-takings | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Greetings and Leave-takings [...]
7 views
Grade 1 English | Finger Family Song | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Finger Family Song [...]
9 views
Grade 1 English | Rhyming Words | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Rhyming Words [...]
11 views
Grade 1 English | STORY DAY: PIPA AND ONYOK | Epol Apple
Third Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: STORY DAY: PIPA AND [...]
1 views
Grade 1 AP | Pag-aaral nang Mabuti | ATBP
Third Quarter | Week 3 Grade 1 AP| ATBP Topic: Pagaaral nang Mabuti Learning Competency: [...]
8 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
7 views
Grade 1 AP | Impormasyon Tungkol sa Paaralan | Kulilits
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 1 AP | Kulilits Topic: Impormasyon Tungkol sa Paaralan [...]
10 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
8 views
Grade 1 Math | Fractions | Mathtinik
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Math | Mathtinik Topic: Fractions Learning [...]
6 views
12315

Page 1 of 15

Sub Categories

Filipino
77 videos
Math
21 videos
English
51 videos