Video Category

← Grade 1

Grade 1 Filipino | Salitang Magkakatugma | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pagbabalik-aral: [...]
10 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
6 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Babala | Wikaharian
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
41 views
Grade 2 Filipino | Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina [...]
43 views
Grade 3 Filipino | Pagbaybay ng mga Salita | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbaybay ng mga Salita Learning [...]
74 views
Grade 2 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Pantig at Salita Learning [...]
92 views
Grade 1 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Ako ay Isang Mabuting Filipino | Wikaharian
Second Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbasa sa Kuwento: Ako ay Isang [...]
49 views
Grade 1 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 5 | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian [...]
30 views
Grade 1 Filipino | Mga Salitang Kilos sa Awiting Mamang Sorbetero | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Salitang Kilos sa Awiting [...]
51 views
Grade 1 Filipino | Pag-iisip ng Susunod na Mangyayari sa Kuwento | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pag-iisip ng Susunod na Mangyayari [...]
26 views
Grade 1 Filipino | Mga Produktong Filipino | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Produktong Filipino Learning [...]
33 views
Grade 1 Filipino | Sabayang Pag-awit: Mamang Sorbetero | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Sabayang Pag-awit: Mamang [...]
11 views

Page 2 of 7