Video Category

← Grade 9

Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
14 views
Grade 9 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
70 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa [...]
19 views
Grade 9 Filipino | Speaking in Public | Team Lyqa
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 9 [...]
138 views
Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
200 views
Grade 9 Filipino | Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Naiuugnay ang sariling damdamin sa [...]
199 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
27 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng [...]
84 views
Grade 9 Filipino | Larawan sa Aking Isip Part 2 | Pahina
First Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Tula: Kung Maaari Sana [...]
45 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Impeng Negro | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 8 Second Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina [...]
36 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: [...]
15 views
Grade 9 Filipino | Larawan sa Aking Isip Part 1 | Pahina
First Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Tula: Kung Maaari Sana [...]
19 views

Page 4 of 5