Video Category

← Grade 9

Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na [...]
5 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro [...]
10 views
Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
14 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
13 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
First Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro [...]
3 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 4 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Speaking in Public | Team Lyqa
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Team Lyqa Topic: Speaking in Public Learning [...]
29 views
Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
88 views
Grade 9 Filipino | Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Naiuugnay ang sariling damdamin sa [...]
75 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
9 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni [...]
24 views

Page 1 of 2