Video Category

← Back to Categories

Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 4 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
3 views
Grade 9 Filipino | Speaking in Public | Team Lyqa
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Team Lyqa Topic: Speaking in Public Learning [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
7 views
Grade 9 Filipino | Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Naiuugnay ang sariling damdamin sa [...]
0 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
5 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni [...]
2 views
Grade 9 Filipino | Larawan sa Aking Isip Part 2 | Pahina
First Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Tula: Kung Maaari Sana [...]
15 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Impeng Negro | Pahina
First Quarter | Week 2 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Impeng Negro [...]
10 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Larawan sa Aking Isip Part 1 | Pahina
First Quarter | Week 1 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Tula: Kung Maaari Sana [...]
10 views
Grade 9  Filipino | Pagbasa sa ‘Kuwento ni Mabuti’ | Pahina
First Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa 'Kuwento ni Mabuti' Learning [...]
44 views
Grade 9 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Kuwento ni Mabuti | Pahina
First Quarter | Week 4 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kuwento: Kuwento ni [...]
18 views

Page 1 of 2