Video Category

← Grade 8

Grade 8 Filipino | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 2 Grade 8 Filipino | Gab To Go Topic: Research Learning [...]
9 views
Grade 8 Filipino | Estratehiya sa Pangangalap ng mga Ideya | Team Lyqa
Third Quarter | Week 2 Grade 8 Filipino | Team Lyqa Topic: Estratehiya sa Pangangalap ng mga [...]
354 views
Grade 8 Filipino | Storyboard and Animatics | From Lines to Life
Third Quarter | Week 1 Grade 8 Filipino | From Lines to Life Topic: Storyboard and Animatics [...]
168 views
Grade 8 Filipino | Ritmo at Metro sa Tula | Pahina
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Ritmo at metro sa tula [...]
36 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
67 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
88 views
Grade 8 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at [...]
57 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
23 views
Grade 8 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
77 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 4 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro [...]
16 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
19 views
Grade 8 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 4  Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng [...]
183 views

Page 3 of 5