Video Category

← Grade 8

Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
11 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
6 views
Grade 8 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at [...]
10 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
12 views
Grade 8 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
16 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 4 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kuwento: Impeng Negro [...]
3 views
Grade 8 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng [...]
65 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay
Second Quarter | Week 2 Grade 8 Filipino | Kwentoons Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
32 views
Grade 8 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
35 views
Grade 8 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
122 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
71 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong [...]
7 views

Page 1 of 2