Video Category

← Back to Categories

Grade 8 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
7 views
Grade 8 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
38 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
7 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong [...]
4 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa [...]
14 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May [...]
4 views
Grade 8 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwentong ‘Walong Taong Gulang’ | Pahina
First Quarter | Week 1 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kuwentong 'Walong Taong [...]
17 views
Grade 8 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 8 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong [...]
4 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
14:01
First Quarter | Week 4 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
7 views
Grade 8 Filipino | Sanhi at Bunga | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Sanhi at Bunga Learning [...]
107 views
Grade 8 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
0 views
Grade 8 Filipino | Balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning [...]
137 views

Page 1 of 2