Video Category

← Grade 7

Grade 7 Filipino | Pagsusunud-sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusunud-sunod ng Ideya ng Kuwento [...]
9 views
Grade 7 Filipino | Mga Salitang Magkasing-Kahulugan at Magkasalungat | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Salitang Magkasing-Kahulugan at [...]
157 views
Grade 7 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod [...]
25 views
Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at [...]
249 views
Grade 7 Filipino | Sa Madaling Salita | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
11 views
Grade 7 Filipino | Pareho at Baligtad | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pareho at Baligtad Learning [...]
4 views
Grade 7 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning [...]
43 views
Grade 7 Filipino | Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 | Week 7 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pasusunud-Sunod ng Ideya ng [...]
116 views
Grade 7 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning [...]
49 views
Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 6 |  Week 7 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy [...]
48 views
Grade 7 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Pagbigkas Learning [...]
108 views
Grade 8 Filipino | History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives | Gab To Go
Second Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 Third Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 6 Grade 8 [...]
26 views

Page 2 of 4