Video Category

← Grade 7

Grade 7 English | Sining at Lipunan | Bohol Myths & Legends
Third Quarter | Week 4 Grade 7 English | Bohol Myths & Legends Topic: Sining at Lipunan [...]
5 views
Grade 7 Filipino | Pagsusunud-sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusunud-sunod ng Ideya ng Kuwento [...]
1 views
Grade 7 Filipino | Mga Salitang Magkasing-Kahulugan at Magkasalungat | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Salitang Magkasing-Kahulugan at [...]
12 views
Grade 7 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod [...]
7 views
Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at [...]
14 views
Grade 7 Filipino | Sa Madaling Salita | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
9 views
Grade 7 Filipino | Pareho at Baligtad | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pareho at Baligtad Learning [...]
3 views
Grade 7 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning [...]
7 views
Grade 7 Filipino | Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o [...]
39 views
Grade 7 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning [...]
30 views
Grade 7 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
25 views
Grade 7 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Pagbigkas Learning [...]
20 views

Page 1 of 3