Video Category

← Grade 7

Grade 7 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
13 views
Grade 7 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
26 views
Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic:  KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
28 views
Grade 5 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
10 views
Grade 7 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang [...]
19 views
Grade 7 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa [...]
23 views
Grade 7 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikbuk
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikbuk Topic: Pagbibigay ng Sariling [...]
42 views
Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
5 views
Grade 7 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 5 | Week 7 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat [...]
34 views
Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
21 views
Grade 7 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang [...]
51 views
Grade 7 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
121 views

Page 1 of 2