Video Category

← Back to Categories

Grade 7 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
5 views
Grade 7 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
5 views
Grade 7 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
3 views
Grade 7 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
42 views
Grade 7 Filipino | Sa Madaling Salita | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Madaling Salita Learning [...]
15 views
Grade 7 Filipino | Sanhi at Bunga | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Sanhi at Bunga Learning competency: [...]
160 views
Grade 7 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Impeng Negro | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro [...]
6 views
Grade 7 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
138 views
Grade 7 Filipino |  Pahina | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome
First Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino |  Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
64 views
Grade 7 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 7 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
74 views
Grade 7 Filipino | Talambuhay Part 1 | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng [...]
8 views
Grade 7 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: [...]
105 views