Video Category

← Grade 6

Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
30 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
49 views
Grade 6 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
13:33
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
98 views
Grade 6 Filipino | Panggamit ng mga panghalip | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic: Panggamit ng mga panghalip Learning [...]
191 views
Grade 6 Filipino | Paksa o ideya ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksa o ideya ng kuwento [...]
587 views
Grade 6 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
960 views
Grade 6 Filipino |  Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
211 views
Grade 6 Filipino | Pagsasaayos ng Teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsasaayos ng Teksto [...]
266 views
Grade 6 Filipino | Sanhi at Bunga | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sanhi at bunga Learning [...]
351 views
Grade 6 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
352 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
150 views
Grade 6 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di [...]
311 views

Page 3 of 3