Video Category

← Grade 6

Grade 6 Filipino | Pang-uri | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
120 views
Grade 6 Filipino | Totoo at Di-Totoong Pangyayari | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Totoo at Di-Totoong [...]
15 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at Di-Karaniwang [...]
18 views
Grade 6 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Tulong Ng Pamagat Learning [...]
100 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa [...]
13 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
13 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong [...]
26 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa [...]
37 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
28 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
37 views
Grade 6 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
13:33
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
88 views
Grade 6 Filipino | Panggamit ng mga panghalip | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic: Panggamit ng mga panghalip Learning [...]
168 views

Page 2 of 3