Video Category

← Grade 6

 Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
3 views
Grade 6 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
18 views
Grade 6 Filipino | How to Memorize MORE Using Spaced Repetition | Team Lyqa
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic:Memorization Learning [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning Competency: [...]
70 views
Grade 6 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
8 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod [...]
294 views
Grade 6 Filipino | Pagsagot sa mga tanong | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 6 filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga tanong Learning [...]
36 views
Grade 6 Filipino | Anim na Tanong | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Anim na Tanong Learning [...]
16 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 | Week 2  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling [...]
16 views
Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
32 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
39 views

Page 1 of 3