Video Category

← Grade 6

Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
9 views
Grade 6 Math | OPERATIONS ON INTEGERS | Number Bender
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Number Bender Topic: OPERATIONS ON INTEGERS Learning [...]
14 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
14 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
14 views
Grade 6 Filipino | Pang-abay | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-abay Learning Competency: [...]
43 views
Grade 6 Filipino | Pang-uri | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
77 views
Grade 6 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Tulong Ng Pamagat Learning [...]
83 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong [...]
24 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa [...]
33 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
27 views

Page 1 of 2