Video Category

← Grade 6

Grade 6 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong [...]
46 views
Grade 6 Filipino | Drama vs. Theater | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Carlos' Blog Topic: Napaghahambing-hambing ang iba’t [...]
6 views
Grade 6 Filipino | Totoo at di Totoo | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
13 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
4 views
Grade 6 Filipino | Pagpapahayag ng Pagsang-Ayon o Di-Pagsang-Ayon | Alikabuk
Fourth Quarter  | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagpapahayag ng [...]
9 views
Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa Saloobin Gamit ang Tono, Bilis, Diin, at Intonasyon | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Saloobin Gamit [...]
28 views
Grade 6 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga [...]
32 views
Grade 6 Filipino | Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng [...]
32 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ang Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
37 views
Grade 6 Filipino | Memory Tips | Team Lyqa
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic: Memory Tips Learning [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Pag-uugnay ng Sarili | Wikaharian Online World
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Pag-uugnay ng Sarili [...]
33 views
1235

Page 1 of 5