Video Category

← Back to Categories

Grade 6 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Sa Tulong Ng Pamagat Learning [...]
28 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: May Buhay sa [...]
2 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy ng Pagtalakay sa Kuwento: [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Walong Taong [...]
7 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa Looban ni Fr. Dandan | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: May Buhay sa [...]
9 views
Grade 6 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang | Pahina
First Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
11 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
7 views
Grade 6 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
13:33
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
49 views
Grade 6 Filipino | Panggamit ng mga panghalip | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic: Panggamit ng mga panghalip Learning [...]
37 views
Grade 6 Filipino | Paksa o ideya ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paksa o ideya ng kuwento [...]
225 views
Grade 6 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
51 views
Grade 6 Filipino |  Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
78 views

Page 1 of 2