Video Category

← Grade 5

Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
311 views
Grade 5 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod [...]
523 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
1043 views
1456

Page 6 of 6