Video Category

← Grade 5

Grade 5 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
4 views
Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
5 views
Grade 5 Filipino | Storyboard and Animatics | From Lines To Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Liined To Life Topic: Storyboard and Animatics [...]
2 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Remembrance Part 2 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
7 views
Grade 5 Filipino | Roman Empire and the Law of Nations; Peace Concept: Justice | Salam
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Salam Topic: Roman Empire and the Law of Nations; [...]
13 views
Grade 5 Filipino | Remembrance Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
20 views
Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
12 views
Grade 5 Filipino | Literary Theory: The Reader | In-Service Training Program
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | In-Service Training Program Topic: Literary Theory: [...]
4 views
Grade 5 Filipino | Job Interview Tips | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Team Lyqa Topic: Job Interview Learning [...]
5 views
Grade 5 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
14 views
1236

Page 1 of 6