Video Category

← Back to Categories

Tampuhan nina Jomel at Minda
Alikabuk Tuklasin sa palabas na ito ang pagbibigay ng palagay sa maaaring kalabasan ng kuwento [...]
2 views
Hinto! Tigil! Hinto!
Alikabuk Matututunan naman dito ang pagsasaayos ng napakinggang teksto na isinasaalang-alang [...]
7 views
Sa Madaling Salita
Alikabuk Ipapakita sa palabas na ito ang paggawa ng lagom o buod mula sa mga detalyeng [...]
6 views
Sa Tulong ng Pamagat
Alikabuk Tutukuyin sa palabas na ito ang paksa o ideya ng kwento sa tulong ng pamagat. Grade 4 [...]
5 views
Uri ng Pangungusap
Alikabuk Naisasalaysay muli ang teksto nang may tamang pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari sa [...]
29 views
Pareho at Baliktad
Alikabuk Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita, paggamit ng [...]
15 views
Kahapon, Ngayon at Bukas
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagsasalita / Pagsulat – Aspekto Ng Pandiwa, Pagsusulat Ng [...]
8 views
Anim na Tanong
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagsasalita – Pagsagot Sa Mga Tanong Ipinapakita [...]
16 views
WordPress Image Lightbox