Video Category

← Back to Categories

Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot ng Forms Learning [...]
15 views
Grade 5 Filipino | Pagsasaayos ng teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsasaayos ng teksto Learning [...]
24 views
Grade 5 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pareho at Baliktad Learning [...]
21 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
6 views
Grade 5 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
16 views
Grade 5 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng [...]
27 views
Grade 5 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
51 views
Grade 5 Filipino | Pakikilahok sa mga kapulungan | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pakikilahok sa mga kapulungan [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
46 views
Grade 5 Filipino | Layon Sa Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Layon Sa Pangungusap Learning [...]
119 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
137 views
Grade 5 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
1099 views

Page 1 of 2