Video Category

← Grade 5

Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot ng Forms Learning [...]
1 views
Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
16 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa paksa o ideya ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa paksa o ideya ng kuwento [...]
38 views
Grade 5 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
28 views
Grade 5 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
14 views
Grade 5 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Pagbigkas Learning [...]
7 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot ng Forms Learning [...]
19 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 5 Filipino  | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
33 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
15 views
Grade 5 Filipino | Saloobin ng tagapagsalita | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Saloobin ng tagapagsalita [...]
27 views
Grade 5 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
27 views
Grade 5 Filipino | Tamang Bigkas | Alikabuk
Second Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Tamang Bigkas Learning [...]
59 views

Page 1 of 3