Video Category

← Grade 4

Grade 4 Filipino | Pakikilahok sa mga kapulungan | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pakikilahok sa mga kapulungan [...]
93 views
Grade 4 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o [...]
192 views
Grade 4 Filipino | Pagsasaayos ng Teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 5 || Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
170 views
Grade 4 Filipino | Layon Sa Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Layon Sa Pangungusap Learning [...]
193 views
Grade 4 Filipino |  Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
416 views
Grade 4 Filipino | Pagsunod sa mga Gabay | Alikabuk
First Quarter | Week 5 || Second Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsunod [...]
189 views
Grade 4 Filipino | Uri ng Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Uri ng Pangungusap  Learning [...]
329 views
Grade 4 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
246 views
Grade 4 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat [...]
583 views
Grade 4 Filipino | Saloobin ng Tagapagsalita | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Saloobin ng tagapagsalita Learning [...]
58 views
Grade 4 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
425 views
Grade 4 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento [...]
223 views

Page 5 of 6