Video Category

← Back to Categories

Grade 4 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic:Salitang may parehong baybay ngunit [...]
20 views
Grade 4 Filipino | KAYARIAN NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: KAYARIAN NG PANGUNGUSAP Learning [...]
27 views
Grade 4 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
25 views
Grade 4 Filipino | Pakikilahok sa mga kapulungan | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pakikilahok sa mga kapulungan [...]
27 views
Grade 4 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
28 views
Grade 4 Filipino | Pagsasaayos ng Teksto | Alikabuk
First Quarter | Week 5 || Second Quarter | Week 2 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
39 views
Grade 4 Filipino | Layon Sa Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Layon Sa Pangungusap Learning [...]
53 views
Grade 4 Filipino |  Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
35 views
Grade 4 Filipino | Pagsunod sa mga Gabay | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsunod sa mga Gabay Learning [...]
15 views
Grade 4 Filipino | Uri ng Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Uri ng Pangungusap  Learning [...]
83 views
Grade 4 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
7 views
Grade 4 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
113 views

Page 1 of 2