Video Category

← Grade 3

Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng Solusyon | Pasintabi
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Pasintabi Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
11 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos at Salitang Magkatugma | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Kilos at Salitang [...]
16 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagamit ng Wastong Bantas Learning [...]
6 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing [...]
14 views
Grade 3 Filipino | Sanhi at Bunga | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Sanhi at Bunga [...]
2 views
Grade 3 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
18 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento [...]
24 views
Grade 3 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling [...]
32 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Kilos [...]
44 views
Grade 3 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Kambal katinig | Wikahraian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikahraian Online World Topic: Kambal katinig [...]
104 views
Grade 3 Filipino | Diptonggo | Wikaharian Online World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Diptonggo Learning [...]
27 views
1237

Page 1 of 7