Video Category

← Back to Categories

Grade 3 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Balangkas
Second Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Balangkas Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
12 views
Grade 3 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng talatang naglalarawan [...]
13 views
Grade 3 Filipino | TOTOO AT DI-TOTOONG PANGYAYARI | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: TOTOO AT DI-TOTOONG PANGYAYARI [...]
5 views
Grade 3 Filipino | Pang-uri | Alikabuk
Second Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pang-uri Learning [...]
4 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng wastong bantas | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
0 views
Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento |Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
63 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng wastong bantas | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 3 FILIPINO | Alikabuk Topic:Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
78 views
Grade 3 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 || Second Quarter | Week 2 Grade 3 Filipino | Alikabuk [...]
167 views
Grade 3 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 4 Grade 3 FILIPINO |  Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa Learning [...]
43 views
Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling [...]
99 views
Grade 3 Filipino | Pagsunod sa mga Gabay | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsunod sa mga Gabay Learning [...]
71 views
Grade 3 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na [...]
137 views

Page 1 of 2