Video Category

← Back to Categories

Ang Bahag ni Aliguyon
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagbasa – Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga [...]
0 views
Jomel at Baut
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagbasa – Pagtukoy Sa Mga Detalye Ng Kuwento [...]
2 views
Ang Gintong Talaba
Alikabuk Matututunan sa palabas na ito ang halaga ng wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya sa [...]
3 views
Iisang Baybay
Alikabuk Pag-aaralan sa palabas na ito ang mga salitang may parehong baybay nguni't magkaiba [...]
4 views
Uri ng Pangungusap
Alikabuk Naisasalaysay muli ang teksto nang may tamang pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari sa [...]
29 views
Pareho at Baliktad
Alikabuk Nakakagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita, paggamit ng [...]
14 views
Kahapon, Ngayon at Bukas
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagsasalita / Pagsulat – Aspekto Ng Pandiwa, Pagsusulat Ng [...]
7 views
Malaking Titik
Alikabuk Matututunan sa palabas na ito ang paggamit ng malaking titik. Gagamitin ang pagsulat [...]
20 views
Anim na Tanong
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pakikinig / Pagsasalita – Pagsagot Sa Mga Tanong Ipinapakita [...]
16 views
WordPress Image Lightbox