Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Filipino Knowledge Channel Foundation Inc.

Video Category

← Grade 3

Grade 3 Filipino | Jomel at Baut | Alikabuk
Posted on December 10, 2021
Second Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Jomel at Baut Learning Competency: [...]
24 views
Grade 3 Filipino | Pagbibigay ng Solusyon | Pasintabi
Posted on June 22, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Pasintabi Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
34 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos at Salitang Magkatugma | Wikaharian
Posted on June 8, 2021
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Kilos at Salitang [...]
125 views
Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Posted on May 31, 2021
Fourth Quarter | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagamit ng Wastong Bantas Learning [...]
19 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Posted on May 25, 2021
Fourth Quarter | Week 4 | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing [...]
97 views
Grade 3 Filipino | Sanhi at Bunga | Wikaharian Online World
Posted on May 23, 2021
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Sanhi at Bunga [...]
11 views
Grade 3 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Posted on May 23, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
38 views
Grade 3 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Posted on May 22, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento [...]
41 views
Grade 3 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Posted on May 14, 2021
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling [...]
44 views
Grade 3 Filipino | Salitang Kilos | Wikaharian Online World
Posted on May 13, 2021
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Online World Topic: Salitang Kilos [...]
74 views
Grade 3 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk
Posted on May 2, 2021
Third Quarter | Week 7 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
15 views
Grade 3 Filipino | Kambal katinig | Wikahraian Online World
Posted on May 2, 2021
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 Filipino | Wikahraian Online World Topic: Kambal katinig [...]
260 views
1237

Page 1 of 7