Video Category

← Back to Categories

Grade 2 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk
First Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-tuwiran Learning [...]
12 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay |  Alikauk
First Quarter | Week 6 Grade 2 Filipino | Alikauk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
20 views
Grade 2 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
11 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling [...]
100 views
Grade 2 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
First Quarter | Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 6 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
77 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
169 views
Grade 2 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 5 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga [...]
694 views
Grade 2 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 2 FILIPINO | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa [...]
107 views
Grade 2 Filipino | Paksang di-turiwan | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Paksang di-turiwan Learning [...]
191 views
Grade 2 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 5 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may [...]
135 views
Grade 2 Filipino | Pangunahing Diwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 | Week 5 | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pangunahing Diwa [...]
123 views
Grade 2 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
First Quarter | Second Quarter | Week 1 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Malaking Titik [...]
149 views

Page 1 of 2