Video Category

← Grade 10

Grade 10 Filipino | Pagbasa sa Kwento ni Mabuti | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 5 Second Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
68 views
Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
First Quarter | Week 1 | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: [...]
43 views
Grade 10 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 4 | Week 8 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di [...]
180 views
Grade 10 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
14:14
First Quarter | Week 4 | Week 7 | Week 8 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa [...]
173 views
Grade 10 Filipino | Mga Panghalip | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 | Week 6 | Week 7 | Week 8 Grade 10 Filipino | Team Lyqa Topic: Mga [...]
198 views
Grade 10 Filipino | Pagpapatuloy sa Kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
66 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay [...]
54 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
350 views
1345

Page 5 of 5