Video Category

← Back to Categories

Grade 10 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
4 views
Grade 10 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
14:14
First Quarter | Week 4 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
4 views
Grade 10 Filipino | Mga Panghalip | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 Filipino | Team Lyqa Topic: Mga Panghalip Learning [...]
2 views
Grade 10 Filipino | Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3  Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kabanata: Elias at [...]
35 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng Halaga sa Detalye ng Kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
5 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome [...]
20 views