Video Category

← Grade 10

Grade 10 Filipino | Pagpapatuloy sa kuwento: Kuwento ni Mabuti | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa kuwento: Kuwento ni [...]
2 views
Grade 10 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
Second Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
24 views
Grade 10 Filipino | PAREHO AT BALIGTAD | Alikabuk
Second Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: PAREHO AT BALIGTAD Learning [...]
22 views
Grade 10 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkasunod-sunod ng mga ideya [...]
11 views
Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 1 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa kuwento: Impeng Negro [...]
8 views
Grade 10 Filipino | Muling pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Muling pagtalakay sa Tula: Mga [...]
7 views
Grade 10 Filipino | Pagpapatuloy sa Kuwento: Impeng Negro | Pahina
Second Quarter | Week 1 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagpapatuloy sa Kuwento: Impeng Negro [...]
5 views
Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas [...]
5 views
Grade 10 Filipino | KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG PANGUNGUSAP | Alikabuk
Second Quarter | Week 4 Grade 10 Filipino | Alikabuk Topic: KARANIWAN AT DI-KARANIWANG AYOS NG [...]
10 views
Grade 10 Filipino | Muling Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang ni Genoveva Matute | Pahina
First Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Muling Pagtalakay sa Kuwento: Walong [...]
30 views
Grade 10 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong Gulang ni Genoveva Matute | Pahina
First Quarter | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Walong Taong [...]
25 views
Grade 10 Filipino | Pagkakaibigan ni Balt at Pepe | Pahina
First Quarter | Week 2 | Week 6 | Second Quarter | Week 3 Grade 10 | Grade 9 Filipino | Pahina [...]
9 views

Page 1 of 2