Video Category

← Grade 1

Grade 1 Filipino | Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Si Nina sa Bayan ng Daldalina [...]
20 views
Grade 1 Filipino | Mga Pantig at Salita | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Pantig at Salita Learning [...]
5 views
Grade 1 Filipino | Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina sa Bayan ng Daldalina | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Muling Pagbasa ng Kuwento: Si Nina [...]
8 views
Grade 1 Filipino | Mga Paalala o Babala sa mga Gamit | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Paalala o Babala sa mga Gamit [...]
17 views
Grade 1 Filipino | (Unit 13, Day 5)Pagbilang ng Salita sa Pangungusap | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbilang ng Salita sa Pangungusap [...]
4 views
Grade 1 Filipino | Ma Me Mi MuMu! | Wikaharian
Third Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ma Me Mi MuMu! Learning [...]
10 views
Grade 1 Filipino | Pag-iisip ng Susunod na Mangyayari sa Kuwento | Wikaharian
Third Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pag-iisip sa Susunod na Mangyayari [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Saltang Kilos at Salitang [...]
4 views
Grade 1 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan Learning [...]
43 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
26 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
26 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
25 views
1237

Page 1 of 7