Video Category

← Grade 1

Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtaya Learning Competency: [...]
38 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian  Topic: Salitang Pananong Learning [...]
22 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Salitang Naglalarawan | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Ang mga Salitang Naglalarawan [...]
28 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
23 views
Grade 1 Filipino | Pang-ukol: Ng at Ng Mga | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 4 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:  Pang-ukol: Ng at Ng Mga Learning [...]
21 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Bantas | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga Bantas Learning [...]
66 views
Grade 1 Filipino | Pagbibigay ng Hinuha | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbibigay ng Hinuha Learning [...]
60 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Malaking Titik | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic : Paggamit ng Malaking Titik Learning [...]
8 views
Grade 1 Filipino | Ako, Ikaw, at Siya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Ako, Ikaw, at Siya Learning [...]
22 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagsusunod-sunod ayon sa Alpabeto [...]
13 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
13 views
Grade 1 Filipino | Mga Paalala o Babala sa mga Gamit | Wikaharian
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Mga Paalala o Babala sa mga Gamit [...]
37 views
1239

Page 1 of 9