Video Category

← Grade 8

Grade 8 AP | Political Ideologies | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Political Ideologies [...]
8 views
Grade 8 AP | Philippine Politics and Governance | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Philippine Politics and [...]
16 views
Grade 8 AP | Definition of Power | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Definition of Power [...]
10 views
Grade 8 AP | Cold War: Sanhi at Pagsisimula | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 6 Grade 8 AP |  Ser Ian's Class Topic: Cold War: Sanhi at Pagsisimula [...]
64 views
Grade 8 AP | World War II | Salam
Fourth Quarter | Week 4 Grade 8 AP | Salam Topic: World War II Learning Competency: Nasusuri [...]
5 views
Grade 8 AP | Globalization | Salam
Fourth Quarter | Week 4 Grade 8 AP | Salam Topic: Globalization Learning Competency: Nasusuri [...]
3 views
Grade 8 | Unang Digmaang Pandaigdig: Pagpasok USA sa World War 1 at Paglagana nito sa Daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 Grade 8 Math | Ser Ian's Class Topic: Unang Digmaang Pandaigdig: [...]
11 views
Grade 8 AP | Unang digmaan pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG [...]
21 views
Grade 8 AP | Unang Digmaang Pandaigdig: Ang Western Front at Trench Warfare (World War I) | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Digmaang [...]
102 views
Grade 8 AP | Ang Unang Digmaang Pandaigdig o World War 1 | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Ang Unang [...]
119 views
Grade 8 AP | Yugto ng Imperyalismo: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Yugto ng Imperyalismo: Panahon ng [...]
18 views
Grade 8 AP | Imperyalismong Kanluranin: Panahon ng Transpormasyon | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 8 AP | Ser Ian's Class Topic: Imperyalismong Kanluranin: Panahon [...]
6 views
1235

Page 1 of 5