Video Category

← Grade 7

Grade 7 AP | Women in revolution | Tipong Pinoy
Third Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Tipong Pinoy Topic: Women in revolution Learning [...]
6 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: Pagsilang ng Republika ng Turkey | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: [...]
6 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Timog Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Timog Asya Learning [...]
7 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Timog Asya: Paglaya ng India at Pakistan | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Timog Asya: Paglaya [...]
2 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Kanlurang Asya [...]
0 views
Grade 7 AP | Unang Digmaang Pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War I at Paglaganap nito sa Daigdig | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Digmaang Pandaigdig: Pagpasok [...]
11 views
Grade 7 AP | Unang Digmaang Pandaigdig: Ang Western Front at Trench Warfare (World War I) | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Digmaang Pandaigdig: Ang [...]
11 views
Grade 7 AP | Ang Unang Digmaang Pandaigdig or World War I | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Ang Unang Digmaang Pandaigdig o [...]
22 views
Grade 7 AP | THE GREAT GAME: Imperyalismong Kanluranin sa Kanlurang Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: THE GREAT GAME: Imperyalismong [...]
5 views
Grade 7 AP | Imperyalismong Kanluranin sa Timog Asya ( Sepoy Mutiny) | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Imperyalismong Kanluranin sa Timog [...]
16 views
Grade 7 AP | Imperyalismong Kanluranin sa Timog Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Imperyalismong Kanluranin sa Timog [...]
28 views
Grade 7 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Third Quarter | Week 1 Grade 7 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
26 views

Page 1 of 4