Video Category

← Grade 7

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 7 AP | How Beliefs and Values Define a Culture | World History
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 AP | World History Topic : How Beliefs and Values [...]
6 views
Grade 7 AP | How to Study Beliefs and Values | World History
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 AP | World History Topic: How To Study Beliefs And [...]
4 views
Grade 7 AP | Mga Kaisipang Asyano Sa Pagbuo Ng Imperyo: Mandate Of Heaven, Divine Origin, Devaraja | Ser Ian Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 English | Ser Ian Class Topic: Mga Kaisipang Asyano Sa [...]
9 views
Grade 7 AP | Gender in Folklore | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Gab To Go Topic: Gender in Folklore Learning [...]
9 views
Grade 7 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 | Week 6 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng [...]
36 views
Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 3 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK [...]
21 views
Grade 7 AP | Unang Yugto ng Imperyalismo | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Unang Yugto ng [...]
5 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Timog Asya: Paglaya ng India at Pakistan | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Timog Asya: Paglaya [...]
105 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Timog Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Timog Asya Learning [...]
21 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: Pagsilang ng Republika ng Turkey | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: [...]
20 views
Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 7 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Nasyonalismo sa Kanlurang Asya [...]
37 views
1235

Page 1 of 5