Video Category

← Grade 6

Grade 6 AP | Ang Nakatagong Tanikala | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Nakatagong Tanikala Learning [...]
5 views
Grade 6 AP | VICENTE ANG BAYANI NG BATAAN | Ser Ian’s Class
Second Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Ser Ian's Class Topic: VICENTE ANG BAYANI NG BATAAN [...]
11 views
Grade 6 AP | Hamon sa Kalayaan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Hamon sa Kalayaan Learning [...]
16 views
Grade 6 AP | Asimilisasyon At Represyon Sa Panahon Ng Amerikano | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 6 | Week 7 Second Quarter | Week 2 Grade 6 AP | Kasaysayan TV [...]
16 views
Grade 6 Araling Panlipunan | Paano kung nagwagi ang mga Filipino sa digmaang Filipino – American? PART 2 | SER IAN’S CLASS
Second Quarter | Week 4 Grade 6 Araling Panlipunan | SER IAN'S CLASS Topic: Paano kung nagwagi [...]
53 views
Grade 6 Araling Panlipunan | Paano kung nagwagi ang mga Filipino sa Filipino-American War? (Philippine-American War) PART 1 | SER IAN’S CLASS
Second Quarter | Week 4 Grade 6 Araling Panlipunan | SER IAN'S CLASS Topic: Paano kung nagwagi [...]
43 views
Grade 6 AP | Laban Kababaihan | Mulat Pinoy
First Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Mulat Pinoy Topic: Laban Kababaihan Learning [...]
6 views
Grade 6 AP | Women in Revolution | Tipong Pinoy
First Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Tipong Pinoy Topic: Women in Revolution Learning [...]
7 views
Grade 6 AP | Fearless: Stories from the Asian Women | Special Programs
First Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Special Programs Topic: Fearless: Stories from the Asian [...]
4 views
Grade 6 AP | Mga Kilusan Tungo sa Pagbabago | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga [...]
291 views
Grade 6 AP | Pagkamulat Sa Isang Pambansang Lipunan | Kasyasayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 6 | Week 7 Grade 6 AP | Kasyasayan TV Topic: [...]
192 views
Grade 6 AP | Kolonisasyon: Hamon Sa Bayan | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon: [...]
248 views

Page 1 of 2