Video Category

← Grade 5

Grade 5 AP | Ester Belarmino | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Ester Belarmino Learning [...]
38 views
Grade 5 AP | Agueda Esteban | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Agueda Esteban Learning Competency: Natataya [...]
44 views
Grade 5 AP | Woman of Malolos | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Woman of Malolos Learning [...]
38 views
Grade 5 AP | Panday Pira | Bayani
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 AP | Bayani Topic : Panday Pira Learning Competency: Natataya [...]
28 views
Grade 5 AP | Women in Revolution | Tipong Pinoy
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Tipong Pinoy Topic: Women in Revolution Learning [...]
12 views
Grade 5 AP | Ang Pagdating ng Islam | Kasayasayan TV
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasayasayan TV Topic: Ang Pagdating ng Islam Learning [...]
72 views
Grade 5 AP | Kolonisasyon : Hamon sa Bayan | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon : Hamon sa Bayan [...]
14 views
Grade 5 AP | Kalagayan at Gampanin ng mga Kababaihan sa ASYA | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Ser Ian's Class Topic: Kalagayan at Gampanin ng mga [...]
31 views
Grade 5 AP | Ang mga Katutubo | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang mga Katutubo [...]
34 views
Grade 5 AP | Katutubong Bayani | Bayani
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 AP | Bayani Topic: Katutubong Bayani [...]
59 views
Grade 5 AP | Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Mga [...]
32 views
Grade 5 AP | Francisco Dagohoy | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 AP | Ser Ian's Class Topic: Francisco Dagohoy Learning [...]
35 views

Page 1 of 4