Video Category

← Back to Categories

Grade 5 Araling Panlipunan | Sanduguan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Sanduguan Learning [...]
8 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Kolonisasyon: Hamon Sa Bayan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic:Kolonisasyon: Hamon Sa [...]
18 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Ang Pananakop Ng Mga Dayuhan | Pamana
Second Quarter | Week 1 Grade 5 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Ang Pananakop Ng Mga Dayuhan [...]
42 views
Grade 5 AP | Ang Pagdating ng Islam | Kasayasayan TV
First Quarter | Week 7 Grade 5 AP | Kasayasayan TV Topic: Ang Pagdating ng Islam Learning [...]
21 views
Grade 5 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo Learning [...]
23 views
Grade 5 AP |  Kolonisasyon | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon Learning [...]
41 views
Grade 5 AP | Kolonisasyon | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon Learning [...]
32 views
Grade 5 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
11 views
Grade 5 AP | Ang Mga Katutubo | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Mga Katutubo Learning Competency: [...]
53 views
Grade 5 AP | Kultura ng Sinaunang Filipino | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kultura ng Sinaunang Filipino Learning [...]
41 views
Grade 5 AP | Kultura ng Sinaunang Filipino | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kultura ng Sinaunang Filipino Learning [...]
31 views
Grade 5 AP | Kultura Ng Sinaunang Pilipino | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 2 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Kultura Ng Sinaunang [...]
403 views

Page 1 of 2