Video Category

← Grade 4

Grade 4 AP | Mga Uri ng Pamahalaan (Types of Government) | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Mga Uri ng Pamahalaan [...]
226 views
Grade 4 AP | Ang Panahon ng Hapon | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Panahon ng Hapon Learning [...]
21 views
Grade 4 AP | Commonwealth | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 2 | Week 3 | Week 4 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Commonwealth [...]
50 views
Grade 4 AP | Panunumbalik Ng Demokrasya | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 1 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Panunumbalik Ng Demokrasya Learning [...]
94 views
Grade 4 AP | Forest and the Philippine Archipelago | Puno ng Buhay
Second Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Puno ng Buhay Topic: Forest and the Philippine Archipelago [...]
20 views
Grade 4 AP | Demokrasya sa Pilipinas | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 3 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Demokrasya sa [...]
65 views
Grade 4 AP | Uri ng Pamahalaan | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 1 Grade 4 AP | Ser Ian's Class Topic: Uri ng Pamahalaan Learning [...]
85 views
Grade 4 AP | Lake Sebu, South Cotabato | G Diaries
Second Quarter | Week 5 Grade 4 Araling Panlipunan | G Diaries Topic: Lake Sebu, South Cotabato [...]
7 views
Grade 4 Araling Panlipunan | Upi, Maguindanao | G Diaries
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 Araling Panlipunan | Sineskwela Topic: Upi, [...]
9 views
Grade 4 Araling Panlipunan | La Mesa | G Diaries
Second Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 Araling Panlipunan | G Diaries Topic: La Mesa Learning [...]
13 views
Grade 4 AP | Pasig River | G Diaries
Second Quarter | Week 2 Grade 4 AP | G Diaries Topic: Pasig River Learning Competency: Nasusuri [...]
13 views
Grade 4 AP | Ang Bandila at Pambansang awit | ATBP
Second Quarter | Week 7 Grade 4 AP | ATBP Topic: Ang Bandila at Pambansang awit Learning [...]
135 views

Page 3 of 5