Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Araling Panlipunan Knowledge Channel Foundation Inc.

Video Category

← Grade 4

Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Posted on June 28, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
87 views
Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Posted on June 27, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
18 views
Grade 4 AP | Waste Segregation | Payong K-lusugan
Posted on June 22, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Waste Segregation Learning [...]
34 views
Grade 4 AP | Safety with Animals and Responsible Pet Ownership | Payong K-lusugan
Posted on June 21, 2021
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Safety with Animals and [...]
24 views
Grade 4 AP | Pangingisda | Salam
Posted on May 28, 2021
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 AP | Salam Topic: Pangingisda Learning [...]
16 views
Grade 4 AP | Mural | Salam
Posted on May 26, 2021
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 AP | Salam Topic: Mural Learning [...]
17 views
Grade 4 AP | Alagaan ang Kalusugan at Kapaligiran | Ibang Klase
Posted on May 26, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ibang Klase Topic: Alagaan ang Kalusugan at Kapaligiran [...]
12 views
Grade 4 AP | Karapatan | Salam
Posted on May 25, 2021
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 AP| Salam Topic: Karapatan Learning [...]
12 views
Grade 4 AP | Pagbubuo ng pangarap | Ibang Klase
Posted on May 25, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 AP | Ibang Klase Topic: PAGBUBUO NG PANGARAP Learning [...]
6 views
Grade 4 AP | Pagtatanggol ng mga Karapatan | Salam
Posted on May 23, 2021
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 AP | Salam Topic: Pagtatanggol ng mga Karapatan [...]
4 views
Grade 4 AP | Likas na Katangi-tanging Kaugaliang Pilipino | Pamana
Posted on May 20, 2021
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 AP | Pamana Topic: Likas na katangi-tanging kaugaliang Pilipino [...]
11 views
Grade 4 AP | Bakwit | Salam
Posted on May 17, 2021
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 AP | Salam Topic: Bakwit Learning [...]
17 views
1235

Page 1 of 5