Video Category

← Back to Categories

Ang Batayang Heograpikal ng Pilipinas
Kasaysayan TV Tinatalakay ang iba't-ibang teorya na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bansang [...]
12 views
Saan Matatagpuan ang Pilipinas
Pamana Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa mga [...]
22 views
Sulat ni Jomel
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagsulat – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan Nagagamit ang [...]
23 views
Mga Anyong Lupa
Pamana Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto [...]
16 views
WordPress Image Lightbox