Video Category

← Back to Categories

Grade 2 AP | Karapatan | Salam
First Quarter | Week 4 Grade 2 AP | Salam Topic: Karapatan Learning Competency: Naiuugnay ang [...]
10 views
Grade 2 Araling Palipunan | BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY NG IFUGAO | Wow
Second Quarter | Week 1 Grade 2 Araling Palipunan | Wow Topic: BALE: ANG TRADISYUNAL NA BAHAY [...]
10 views
Grade 2 Araling Palipunan | MGA  MAGAGANDA AT MAKASAYSAYANG POOK SA PILIPINAS | Pamana
Second Quarter | Week 1 Grade 2 Araling Palipunan | Pamana Topic: MGA MAGAGANDA AT [...]
8 views
Grade 2 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 6 Grade 2 AP | Pamana Topic: Anyong Lupa Learning Competency:  Nagpapakita [...]
23 views
Grade 2 AP | Anyong Tubig | Pamana
First Quarter | Week 5 Grade 2 AP | Pamana Topic: Anyong Tubig Learning Competency: Nagpapakita [...]
33 views
Grade 2 AP | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 5 Grade 2 AP | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
57 views
Grade 2 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 2 AP | Pamana Topic: Anyong Lupa Learning [...]
39 views
Grade 2 AP | Pamilya | Pamana
19:23
First Quarter | Week 4 | Week 6 Grade 2 AP | Pamana Topic: Pamilya Learning Competency: [...]
39 views
Grade 2 AP | Sino at Ano Ang Pilipino | Pamana
First Quarter | Week 2 Grade 2 AP| Pamana Topic: Sino at Ano Ang Pilipino Learning Competency: [...]
104 views
Grade 2 AP | Iba’t-ibang Hanapbuhay | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 2 AP | Pamana Topic: Iba't-ibang Hanapbuhay Learning [...]
601 views
Grade 2 AP | Yamang Tao ng Bansa | Pamana
First Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 2 AP | Pamana Topic: Yamang Tao ng Bansa Learning [...]
52 views
Grade 2 AP | Magkapitbahay | Salam
First Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Salam Topic: Pangunahing Diwa Learning Competency: [...]
27 views

Page 1 of 2