Video Category

← 1st Quarter

ALS | Ang Paggawa ng Chips | Negosyo ko, Asenso ko
Fourth Quarter | Week 5 ALS | Negosyo ko, Asenso ko Topic: Learning Competency:
5 views
ALS – Kada Tropa | Kada Tropa
Fourth Quarter | Week 6 ALS - Kada Tropa | Topic: Kada Tropa Learning Competency:
12 views
ALS | Flower | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Flower Learning Competency:
6 views
ALS | Chicken Galantina, Tuyo | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 1 ALS | My Puhunan Topic: Chicken Galantina, Tuyo Learning Competency:
13 views
ALS | Ice Candy, Rosary | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 1 ALS | My Puhunan Topic: Ice Candy, Rosary Learning Competency: 
10 views
ALS | Araw ng Pagtatapos | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Ibang Klase Topic: Araw ng Pagtatapos Learning Competency: 
9 views
ALS | Pugolot | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 4 ALS | My Puhunan Topic: Pugolot Learning Competency:
25 views
ALS | Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba sa Diyos | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 ALS | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Paraan ng Pagsamba sa [...]
70 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
14 views
ALS | Above Sea Level | My Puhunan
Third Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Above Sea Level Learning Competency:
14 views
ALS | Redbuck | My Puhunan
3rd Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Redbuck  Learning Competency:
12 views
ALS | Tropang Japorms | Kada Tropa
Third Quarter | Week 7 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Japorms Learning Competency:
8 views

Page 3 of 12