Video Category

← 1st Quarter

ALS | Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba sa Diyos | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 ALS | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Paraan ng Pagsamba sa [...]
3 views
ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
9 views
ALS | Above Sea Level | My Puhunan
Third Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Above Sea Level Learning Competency:
3 views
ALS | Redbuck | My Puhunan
3rd Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Redbuck  Learning Competency:
6 views
ALS | Tropang Japorms | Kada Tropa
Third Quarter | Week 7 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Japorms Learning Competency:
3 views
Alternative Learning System | Yatai Streefood Ramen | My Puhunan
Third Quarter | Week 6 Alternative Learning System | My Puhunan Topic: Yatai Streefood Ramen [...]
12 views
ALS | Episode 22 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 22 [...]
4 views
ALS | Gourmanok | My Puhunan
Third Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Gourmanok Learning Competency: 
5 views
ALS | Icosmetica | My Puhunan
Third Quarter | Week 6 ALS | My Puhunan Topic: Icosmetica Learning Competency:
8 views
ALS | Kaya Ko Kung Kaya Mo | Ibang Klase
Third Quarter | Week 6 | Week 7 ALS | Ibang Klase Topic: Kaya Ko Kung Kaya Mo Learning [...]
3 views
ALS | Tropang Drama Queens | Kada Tropa
Third Quarter | Week 5 ALS | Kada Tropa Topic: Tropang Drama Queens Learning Competency: 
7 views
ALS | Kulturang Pilipino: Ating Pahalagahan | Ibang Klase
Third Quarter | Week 5 ALS | Ibang Klase Topic: Kulturang Pilipino: Ating Pahalagahan Learning [...]
6 views
1239

Page 1 of 9