Video Category

← All Categories

Grade 1 Filipino | Ang mga Lugar sa Ating Komunidad | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 Filipino | [...]
114 views
Grade 1 Filipino | Pagpapantig | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 | Week 7 Third Quarter | Week 1 Fourth Quarter | [...]
341 views
Grade 1 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino [...]
63 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod sa mga Pangyayari | Wikaharian
First Quarter | Week 6 Second Quarter | Week 6 | Week 7 Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | [...]
384 views
Grade 3 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Second Quarter | Week 4 | Week 5 Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Filipino | Wikaharian Topic: [...]
91 views
Grade 8 Filipino | Karaniwan at Di-Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Second Quarter | Week 3 | Week 7 Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
25 views
Grade 1 Filipino | Pagsusunod-sunod ng Salita | Wikaharian
Second Quarter | Week 2 Third Quarter | Week 2 Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 Filipino | [...]
76 views
Extracurricular | Upi, Maguindanao | G Diaries
First Quarter | Week 5 Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | G [...]
24 views
Grade 1 Filipino | Araw sa Palengke | Wikaharian
Second Quarter | Week 3 Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 6 Grade 1 Filipino | [...]
114 views
Grade 5 AP | Ang Mga Digmaan Sa Bangsa Moro | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Mga [...]
102 views
Extracurricular | Tublay, Benguet | G Diaries
First Quarter | Week 2 | Week 5 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 5 Third Quarter | Week [...]
17 views
ALS | Gawa nang Gawa nang Kumita | Negosyo Ko Asenso Ko
First Quarter | Week 5 Second Quarter | Week 1 Fourth Quarter | Week 7 ALS | Negosyo Ko Asenso [...]
10 views

Page 77 of 80