Video Category

← All Categories

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
13 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
31 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
23 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 | Week 6 Parent-Teacher Activity Time | Bayan [...]
52 views
Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
30 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
19 views
Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
129 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
36 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
13 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
First Quarter | Week 3  Second Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 1 Extracurricular | [...]
7 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
7 views
12368

Page 1 of 68