Video Category

← All Categories

Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
19 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
12 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 | Week 6 Parent-Teacher Activity Time | Bayan [...]
33 views
Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
26 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
14 views
Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
11 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
24 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
9 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
Second Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 1 Extracurricular |  Local Legends Topic: [...]
4 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
6 views
Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
13 views
Grade 6 Science | Watershed | Sineskwela
Second Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Watershed Learning [...]
2 views
12367

Page 1 of 67