Video Category

← All Categories

Grade 4 English | Significant details from a story | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 6 Grade 4 English | Karen's World Topic: Significant [...]
319 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng Disyunaryo | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng [...]
2022 views
Grade 3 English | Describing things | Epol Apple
First Quarter | Week 1 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Describing Things Learning [...]
145 views
Grade 3 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
11:37
First Quarter | Week 1 | Week 4 | Week 7 | Week 8 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic: Salitang [...]
371 views
Grade 2 AP | Iba’t Ibang Pamayanan sa Bansa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 2 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Iba't Ibang Pamayanan sa [...]
203 views
Grade 2 English | Musical Instrument | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 7 | Week 8 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Musical Instrument [...]
183 views
Grade 2 Filipino | Pakikilahok sa mga Kapulungan | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Pakikilahok sa mga [...]
318 views
Grade 10 Math | Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 1) | NumberBender
First Quarter | Week 1 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Pagsolve ng Arithmetic and Geometric [...]
271 views
Grade 10 | Pagsolve ng Arithmetic and Geometric Sequence (Part 2) | Numberbender
First Quarter | Week 2 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Pagsolve ng Arithmetic and Geometric [...]
300 views
Grade 10 Math | Lesson sa Iba’t-ibang Pamamaraan ng Factoring ng Polynomials | Numberbender
First Quarter | Week 6 | Week 7 Grade 10 Math | NumberBender Topic: Lesson sa Iba't-ibang [...]
374 views
Grade 9 Math | How to Solve Quadratic Functions (Part 1) | Numberbender
First Quarter | Week 7 | Week 8 Grade 9 Math | Numberbender Topic: How to Solve Quadratic [...]
262 views
Grade 9 Math | How to Solve Quaratic Functions (Part 2) | Numberbender
First Quarter | Week 7 | Week 8 Grade 9 Math | Numberbender Topic: How to Solve Quaratic [...]
120 views

Page 79 of 84

Sub Categories

Grade 1
322 videos
Grade 2
302 videos
Grade 3
406 videos
Grade 4
301 videos
Grade 5
258 videos
Grade 6
277 videos
Grade 7
262 videos
Grade 8
267 videos
Grade 9
250 videos
Grade 10
261 videos
ALS
ALS
134 videos
Kindergarten
127 videos
Extracurricular
288 videos