Video Category

← All Categories

Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 4  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Anyong Lupa [...]
559 views
Grade 2 Math | Place Value | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 2 MATH | MathTinik Topic:Place Value Learning Competency: [...]
616 views
Grade 1 AP | Sino at Ano Ang Filipino | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Sino at Ano ang Filipino Learning [...]
251 views
Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 3 FILIPINO | Alikabuk Topic:Malaking Titik Learning [...]
397 views
Grade 1 Filipino | Kuro-kuro Ko | Alikabuk
Alikabuk Kasanayang Pampagkatuto: Pagbasa / Pagsasalita – Pagsusulat Ng Sariling Karanasan [...]
530 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
589 views
1737475

Page 75 of 75

Sub Categories

Grade 1
205 videos
Grade 2
172 videos
Grade 3
254 videos
Grade 4
175 videos
Grade 5
166 videos
Grade 6
158 videos
Grade 7
157 videos
Grade 8
145 videos
Grade 9
154 videos
Grade 10
145 videos
Grade 11
0 video
Grade 12
0 video
ALS
ALS
82 videos
Kindergarten
75 videos
Extracurricular
208 videos