Video Category

← All Categories

Kindergarten | Pagtangap ng Pagkatalo | ATBP
First Quarter | Week 1 Kindergarten | ATBP Topic: Pagtangap ng Pagkatalo Learning Competency: [...]
4 views
Grade 9 Math | Conic Section: Parabola | Numberbender
First Quarter | Week 5 Grade 9 Math | Numberbender Topic:  Conic Section: Parabola Learning [...]
7 views
Grade 7 Science | Practical Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 Science | Constel Topic: Practical [...]
2 views
Grade 10 AP | Volcano: Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Puno ng Buhay
First Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 10 AP | Puno ng Buhay Topic: Volcano: Precautionary [...]
45 views
Grade 10 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 10 Filipino |  Alikabuk Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng [...]
38 views
Grade 6 Math | Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. and of Mixed Nos. with Common Denominator without Regrouping | Solved
First Quarter | Week 3 Grade 6 MATH | Solved Topic: Subtraction of Whole Nos. from Mixed Nos. [...]
24 views
Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a dictionary Learning [...]
14 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
41 views
Grade 10 Filipino | Pagbasa sa kabanata: Elias at Salome | Pahina
First Quarter | Week 3 | Second Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: [...]
19 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
17 views
Grade 3 English | Colors | Epol Apple
First Quarter  | Week 3  Grade 3 English | Epol Apple Topic: Colors Learning Competency: [...]
17 views
Grade 6 AP | Mga Kilusan Tungo sa Pagbabago | Kasaysayan TV
First Quarter Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo sa [...]
4 views
12377

Page 1 of 77

Sub Categories

Grade 1
315 videos
Grade 2
301 videos
Grade 3
395 videos
Grade 4
292 videos
Grade 5
256 videos
Grade 6
263 videos
Grade 7
262 videos
Grade 8
255 videos
Grade 9
250 videos
Grade 10
256 videos
ALS
ALS
133 videos
Kindergarten
120 videos
Extracurricular
271 videos