Video Category

← Back to Categories

Taal Volcano
Sineskwela Describe and relate the distribution of active volcanoes, earthquake epicenters, and [...]
0 views
Kaingin
Salam This episode features how mother nature has been providing for our needs since the [...]
0 views
Philippine Theater
Carlo's Blog In this episode, the students learn the different theater forms in the Philippines [...]
0 views
Idiomacy – Idiomatic Expressions
Team LYQA Week 2 Grade 8 | 1st Quarter Subject: English
0 views
Kolonisasyon: Hamon Sa Bayan
Kasaysayan TV Sa palabas na ito tatalakayin ang tatlong uri ng pagkilos na may kaugnayan sa [...]
1 views
Fabulous Mistakes
Karen's World This episode talks about locating information using dictionaries and decoding [...]
1 views
Toti and His Children
Kuwentong Kartero Through a dream, Popo learned responsible parenthood as the will and the [...]
0 views
Greetings: State of Being
Epol Apple Practice your greetings with Kuya Luis here at Epol Apple! Week 2 Grade 3 | 1st [...]
0 views
Kuro-kuro ko!
Alikabuk Tatalakayin dito ang pagbigay ng sariling palagay sa mga nabasang pangyayari. Week 2 [...]
0 views
Mithiin Na Makatugon Sa Pangunahing Pangangailangan
Pamana Tinatalakay dito ang mga tinutugunang pangangailangan upang maging maayos ang pamumuhay [...]
0 views
Ang Lungsod ni Pepe
Pahina Pakinggan ang kwento ni Pepe na hango sa "Mabangis na Lungsod" ni Efren Abueg. Dito lang [...]
0 views
12317

Page 1 of 17

Sub Categories

Grade 1
16 videos
Grade 2
24 videos
Grade 3
40 videos
Grade 4
28 videos
Grade 5
49 videos
Grade 6
22 videos
Grade 7
16 videos
Grade 8
12 videos
Grade 9
27 videos
Grade 10
15 videos
Grade 11
0 videos
Grade 12
0 videos
ALS
ALS
3 videos
WordPress Image Lightbox