PTA

PTA Videos

24 video(s) found
Parent Teacher Activity Time | Teachable Moments sa Tahanan: Science at Math | Bayan E-skwela
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 6 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela [...]
7 views
 Parent-Teacher Activity Time | Ang Pagiging Katuwang sa Pagbabasa sa Elementarya | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ang Pagiging [...]
0 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gamitin ang paglalaro sa pag-aaral ng mga leaners with disabilities | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paano gamitin ang [...]
3 views
 Parent-Teacher Activity Time | Mga mag-aaral na may kapansanan: Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 4  Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Mga mag-aaral na [...]
5 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Pag-aalaga sa [...]
1 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic : Paano gumawa ng [...]
0 views
Parent-Teacher Activity Time |  Ano ang tahasang pagtuturo at paano ito ginagawa? | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 5 Parent - Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Ano ang tahasang [...]
1 views
Parent-Teacher Activity Time | Paggamit ng Teknolohiya sa Pagtuturo | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paggamit ng [...]
5 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagbibigay ng Suportang Psychosocial | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Pagbibigay ng [...]
3 views
Parent-Teacher Activity Time | Paglikha ng mga Espasyong ligtas sa Pagkatuto | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Paglikha ng mga [...]
3 views
PTA | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 3 PTA | Bayan E-skwela Topic: Learning Competency:
7 views
Parent-Teacher Activity Time | Epektibong Pagkukuwento (with storytelling demos) | Bayan E-skwela
Fourth Quarter | Week 3 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-skwela Topic: Epektibong [...]
31 views

Page 2 of 2